Now showing items 1-1 of 1

  • Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

    Říha, Tomáš
    Tato bakalářská práce pojednává o aditivní výrobě ve stavebnictví a v tomto oboru používaných materiálech. V první části práce je definován 3D tisk, stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled ...