Now showing items 1-1 of 1

  • Frézování vozovek pozemních komunikací 

    Žižka, Tomáš
    Cílem bakalářské práce, která je rešeršního typu, je zpracování poznatku o frézování pozemních komunikací. Úvodní část práce je věnována využití frézování. V dalších částech se hlouběji zaměřuji na samotný proces frézování, ...