Now showing items 1-2 of 2

  • Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

    Říha, Tomáš
    Tato bakalářská práce pojednává o aditivní výrobě ve stavebnictví a v tomto oboru používaných materiálech. V první části práce je definován 3D tisk, stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled ...
  • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

    Čechal, Petr
    Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...