Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální ověření optimálního tvaru nosníku 

    Uríček, Matúš
    Práca sa zaoberá návrhom optimalizovaných tvarov nosníkov, ich následnou výrobou pomocou technológie 3D tlače a experimentálnym overovaním ich vlastností. Sleduje sa spôsob porušenia pri dosiahnutí medznej pevnosti. ...