Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv sedimentů na hydrologické podmínky toku 

    Winkler, Stanislav
    Bakalářská práce se zabývá problematikou sedimentů a jejich vlivu na hydrologii v tocích. Práce může sloužit jako příručka pro zajištění teoretických znalostí v oblasti sedimentů, způsobu jejich měření a strategie monitorování. ...