Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj betonů odolných proti působení abraze 

    Procházka, David
    Odolnost betonu proti působení abraze je důležitá vlastnost zvláště pro dopravní a vodohospodářské stavby, kde je povrch vystaven působení obrusu. Bakalářská práce se zabývá jednotlivými vlivy na zlepšení odolnosti povrchu ...