Now showing items 1-1 of 1

  • Bytový dům 

    Kušnir, Jakub
    Predmetom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu novostavby bytového domu. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Brno-Židenice a parcelné číslo pozemku je 7652/22. Budova sa nachádza ...