Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR 

    Cvečka, Tomáš
    Práce je věnovaná tématu využití dynamické zatěžovací zkoušky v silničním stavitelství. Teoretická část se zabývá popisem zkoušky na principy klasické CBR zkoušky s dynamicky působícím zatížením. Část praktická je věnovaná ...
  • Nestmelené směsi do podkladních vrstev vozovek 

    Žůrek, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá možností využít alternativní materiály do podkladních vrstev vozovek. Vybrané zrnité materiály z lomů (frakce 0/22) a recyklát, jejich možné zatřídění v rámci používaných podkladních vrstev ...