Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení vlivu počasí na dopravu v intravilánu 

    Jalůvková, Denisa
    Tato bakalářská práce se zabývá hledáním souvislostí a případných závislostí dopravních nehod na různých projevech počasí na pozemních komunikacích v České republice. První část práce je věnována obecné problematice ...