Now showing items 1-1 of 1

  • Studie nám. Osvobození v Lysicích 

    Zaikin, Danil
    Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem okolí náměstí Osvobození v Lysicích včetně přilehlých křižovatek. Na základě naměřených hodnot, které byly získány z dopravního průzkumu, posouzení nehodovosti a fotodokumentace, ...