Now showing items 1-1 of 1

  • Otopná soustava domu s pečovatelskou službou 

    Dostál, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy a přípravou teplé vody pomocí solárního termického systému domu s pečovatelskou službou. První část práce stručně pojednává o historii solárních kolektorů, jednotlivých ...