Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnika banky 

    Grbál, Jakub
    Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vzduchotechnického systému v budove banky. Teoretická časť práce sa zameriava na princíp vetrania a klimatizácie. Práca popisuje výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Výsledkom ...