Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

    Prekopová, Pavlína
    Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...