Now showing items 1-1 of 1

  • Studium průniku lepidel do buněčné stěny 

    Janová, Petra
    Táto práca sa zaoberá problematikou prieniku lepidla do bunečnej steny dreva. Zameriava sa na lepidlá využívané pre konštrukčné účely, obzvlášť na epoxidové živice. Práca obsahuje popis použiteľných metód pre stanovenie ...