Now showing items 1-1 of 1

  • Gmont Cable Brno 

    Rampáčková, Monika
    Náplňou bakalárskej práce bolo vypracovanie nadväzujúcich stupňov projektovej dokumentácie k štúdii novostavby objektu Gmont cable v Brne, ktorú som navrhla v predmete AG 032. Navrhovaný objekt sa nachádza v mestskej časti ...