Now showing items 1-1 of 1

  • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

    Kovářová, Marika
    Předmětem bakalářské práce je návrh lávky přes řeku. Z vypracovaných variant byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Konstrukci lávky tvoří monolitická předpjatá mostovka zavěšená na dva pylony skloněné v příčné rovině. ...