Now showing items 1-2 of 2

  • Gmont Cable s.r.o., závod na výrobu kabelů 

    Vacek, Václav
    Bakalářská práce se zabývá výkresovým zpracováním průmyslového závodu, konkrétně je práce zaměřena na část administrativní a na zázemí zaměstnanců. Ze zadání ateliérové práce se jedná o nově vybudovaný závod firmy Gmont ...
  • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

    Kovářová, Marika
    Předmětem bakalářské práce je návrh lávky přes řeku. Z vypracovaných variant byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Konstrukci lávky tvoří monolitická předpjatá mostovka zavěšená na dva pylony skloněné v příčné rovině. ...