Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza realitního trhu 

    Hladišová, Marika
    Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí určených k bydlení. Jako první vymezuje základní pojmy týkající se realitního trhu, který dále rozděluje podle různých hledisek, zabývá se také faktory ovlivňující ...