Now showing items 1-8 of 8

 • Bytový dům s kavárnou a obchodem v Handlové 

  Hoang, Dong Thy
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby šěstipodlažního, částečně podsklepeného, bytového domu s obchodem a kavárnou v Handlové. Objekt je navržen v svažitém terénu. Obchod a kavárna ...
 • Bytový dům s kavárnou ve Valašských Kloboukách 

  Káňová, Anna
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci bytového domu s kavárnou ve Valašských Kloboukách. Objekt je částečně zapuštěn do terénu, má atypický tvar a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Dům tvoří pět ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Malečková, Kateřina
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru v 3. ročníku bakalářského studia. Téma práce je Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Projekt řeší návrh nového využití tohoto objektu, který je ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom bakalárskej práce je obnova a nové využitie bývalej nádražnej budovy v Ústí nad Orlicí. Jej základom sa stala architektonická štúdia vypracovaná v rámci predmetu AG34 v zimnom semestri 3. ročníka. Bakalárska práca ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Krčková, Zuzana
  Tématem této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v městské části Brno-Líšeň. Řešené území je vymezeno ulicí Josefy Faimonové a okolní zástavbou. V blízkosti objektu se nachází zejména bytové panelové ...
 • Polyfunkční dům v proluce 

  Vencovská, Tereza
  Zadáním této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v proluce na ulici Hlinky v Brně, Pisárkách . Pozemek je hluboký a poměrně úzký, ovlivněný danou prolukou, nachází se na Jižním svahu. Dům využívá celé ...
 • Rezidenčný bytový dom 

  Michalov, Patrik
  Témou bakalárskej práce je Rezidenčný bytový dom spracovaný na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je rozdelený do troch blokov A, B, C a do dvoch navzájom nezávislých dispozičných celkov. Prevažná ...
 • Rodinný dům s kavárnou 

  Skupa, Jan
  Bakalářskou prací je novostavba rodinného domu s kavárnou ve Vrdech. Část, kterou tvoří dvoupodlažní rodinný dům, je podsklepena, vedlejší jednopodlažní kavárna nikoli. Obě části objektu mají plochou střechu. V podzemním ...