Now showing items 1-3 of 3

 • Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále 

  Velecká, Kateřina
  Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. ...
 • Hydraulická drsnost vodovodních potrubí 

  Náplavová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární ...
 • Kontrola přesnosti nivelačních systémů 

  Szabó, Tibor
  Bakalárska práca sa zaoberala kontrolou presnosti robotizovanej totálnej stanice s automatickým cielením na metrologickej kalibračnej základni FAST. Úvodná časť práce sa zaoberá s vysvetlením základných pojmov z oblasti ...