Now showing items 1-1 of 1

  • Kontrola přesnosti nivelačních systémů 

    Szabó, Tibor
    Bakalárska práca sa zaoberala kontrolou presnosti robotizovanej totálnej stanice s automatickým cielením na metrologickej kalibračnej základni FAST. Úvodná časť práce sa zaoberá s vysvetlením základných pojmov z oblasti ...