Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení vodního díla Těšany za povodní 

    Desatová, Martina
    Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie bezpečnosti vodného diela Těšany pri prechode kontrolnej povodňovej vlny. Riešenie bolo prevedené na základe požiadaviek ČSN 75 2935. Obsahom práce je popis a zhrnutie základných ...
  • Řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku 

    Jančová, Edita
    Hlavním tématem této bakalářské práce je řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány druhy nákladů, kalkulací nákladů a odpisů, poté jsou na teoretické úrovni ...