Now showing items 1-1 of 1

  • Autocentrum VW Group 

    Sedláček, Jakub
    Téma bakalářské práce je návrh novostavby Autocentra VW Group. Novostavba je situována na pozemku v městské části Brno-Zábrdovice. Hlavní část řešeného území je v současnosti vedena jako brownfield referenčního čísla 3402 ...