Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Jezuitská 

    Králik, Michal
    Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG34, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout polyfunkční dům v ...
  • Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně 

    Šiprová, Lucie
    Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby ...