Now showing items 1-2 of 2

  • Mateřská škola v Brně 

    Růžičková, Tereza
    Základem této bakalářské práce se stala již dříve vypracovaná studie v předmětu AG32. V rámci bakalářské práce je tato studie rozvedena do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění ...
  • Polyfunkční dům Jezuitská 

    Králik, Michal
    Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG34, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout polyfunkční dům v ...