Now showing items 1-5 of 5

 • Otopná soustava domu s pečovatelskou službou 

  Dostál, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy a přípravou teplé vody pomocí solárního termického systému domu s pečovatelskou službou. První část práce stručně pojednává o historii solárních kolektorů, jednotlivých ...
 • Otopná soustava polyfunkčního objektu 

  Hladík, Juraj
  Cílem této bakalářske práce je v teoretické části problematika oběhových čerpadel . Výpočtová čast řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v polyfunkčním domě v Moste pri Bratislave, Ťřípodlažní polyfunkční dům je situován ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Ryšavá, Veronika
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody mateřské školy ve Zlíně. Jedná se o nepodsklepený objekt rozdělený do několika jednopodlažních pavilonů, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Jára, Marek
  Téma této bakalářské práce je návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část bakalářské práce pojednává o podlahovém vytápění. Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh systému podlahového vytápění. Zdroj tepla je ...
 • Vytápění objektu pro rekreaci 

  Starosvetova, Anastassiya
  Cílem bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci. Objekt má dva nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou hasička zbrojnice, recepce a společenské místnosti. Ve druhém podlaží umístěné pokoje pro ...