Now showing items 1-2 of 2

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty 

    Stýblo, Jaromír
    Bakalářská práce je zaměřená na zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty. Teoretická část se zabývá srážkovými vodami a jejich využití. Řešená budova má sedm nadzemních podlaží a 33 nájemních bytů.
  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu 

    Laštovička, Petr
    Bakalářská práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace v osmipodlažním bytovém domě se suterénem. Teoretická část se zabývá materiály používanými pro vodovodní potrubí. Výpočtová a projektová část obsahují ...