Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

    Malečková, Kateřina
    Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru v 3. ročníku bakalářského studia. Téma práce je Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Projekt řeší návrh nového využití tohoto objektu, který je ...
  • Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně 

    Šiprová, Lucie
    Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby ...