Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční dům v proluce 

    Vencovská, Tereza
    Zadáním této bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v proluce na ulici Hlinky v Brně, Pisárkách . Pozemek je hluboký a poměrně úzký, ovlivněný danou prolukou, nachází se na Jižním svahu. Dům využívá celé ...