Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

    Tomoryová, Bianka
    Predmetom bakalárskej práce je obnova a nové využitie bývalej nádražnej budovy v Ústí nad Orlicí. Jej základom sa stala architektonická štúdia vypracovaná v rámci predmetu AG34 v zimnom semestri 3. ročníka. Bakalárska práca ...
  • Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně 

    Šiprová, Lucie
    Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby ...