Now showing items 1-1 of 1

  • Účelová mapa parku Anthropos v Brně 

    Miškovská, Michaela
    Bakalářská práce se zabývá zaměřením výškopisu a polohopisu rekreačního parku Anthropos v Brně-Pisárkách. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumané ...