Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Hlinky-Brno 

    Mádr, Marián
    Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně, nacházejícím se na pozemku v městské části Brno-Střed, katastrální území Pisárky, v ulici Hlinky. Jedná se o nezastavěnou proluku, ohraničenou ...
  • Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně 

    Šiprová, Lucie
    Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby ...