Now showing items 1-1 of 1

  • Lipov - úprava prostoru před školou 

    Koukal, Lukáš
    Cílem této bakalářské práce je úprava místní komunikace v obci Lipov. Tato komunikace je situována před základní školou a v jejím okolí. V rámci úpravy je navrženo umístění autobusových zastávek v zálivu, dále je vyřešen ...