Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba účelové mapy v systému Kokeš 

    Blaško, Erik
    V geodézií sa často stretávame s problémom ako správne interpretovať alebo previesť namerané dáta z terénu do vhodnej podoby tak aby všetky tieto zistené informácie boli jasne a zrozumiteľne podané vo forme takej, aby bola ...