Now showing items 1-3 of 3

 • Dokumentace hradiště u Snovídek 

  Cafourková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením vrstevnicového plánu v měřítku 1:250 a vizualizací terénní plochy hradiště Hrádek u Snovídek. V rámci vyhotovení probíhaly měřičské, výpočetní a grafické práce. Mezi použité metody ...
 • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality v Jedovnicích 

  Pšikalová, Věra
  Cílem mé bakalářské práce je zaměření polohopisu a výškopisu v Jedovnicích, jehož předmětem byla příjezdová komunikace s přilehlým terénem podél rybníka Olšovec k nedalekému autokempu. Konečným produktem je tedy mapa, ...
 • Zaměření přírodní památky Malhostovická pecka (část B) 

  Vojtěšek, David
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy přírodní památky Malhostovická pecka u obce Malhostovice. Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality metodou tachymetrie. Výsledkem práce je účelová mapa v ...