Now showing items 1-1 of 1

  • Nádrž ČOV 

    Lidmila, Ladislav
    Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, ...