Now showing items 1-18 of 18

 • Bytový dům v Kunštátě na Moravě, hrubá vrchní stavba 

  Šedivý, Peter
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby Bytového domu v Kunštátě na Moravě. Je zaměřená na provedení monolitických nosných konstrukcí. Práce obsahuje technickou zprávu, situaci širších dopravních ...
 • Přístavba skladů a šaten ve Frýdku - Místku, hrubá vrchní stavba 

  Hlinšťák, Filip
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu provádění vrchní hrubé stavby přístavby skladů a šaten. Hlavním nosným prvkem je montovaný železobetonový skelet. Nosná střešní konstrukce je z trapézových plechů a předpjatých ...
 • Realizace hrubé stavby bytového domu v Brně 

  Matěj, Kryštof
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně. Pro tuto etapu je zpracován časový plán výstavby, položkový rozpočet s výkazem výměr, technická zpráva a výkresy zařízení staveniště, ...
 • Realizace hrubé stavby bytového domu v Jundrově 

  Vons, Matěj
  Bakalářská práce řeší realizaci vrchní hrubé stavby bytového domu v Jundrově. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, návrh skladby filigránového ...
 • Realizace hrubé stavby nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou 

  Kytlík, David
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby nízkokapacitního sociálního zařízení v Rychnově nad Kněžnou. V této práci se zabývám technologickým provedením jednotlivých konstrukcí. ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka 

  Frišová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá realizací horní hrubé stavby bytového domu Panaroma Kociánka v Brně. Obsahem práce jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bowlingového centra Bílá hora 

  Hladký, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce jsou etapy montáže železobetonové prefabrikované nosné konstrukce a nosné konstrukce zastřešení haly bowlingového centra Bíla hora. Práce obsahuje pracovní postupy montáže nosné části ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice 

  Pozler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro zdění a monolitické konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, dopravu materiálu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně 

  Bartl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá hrubou vrchní stavbou bytového domu Rezidence Konciánka, v Brně. Předmětem práce jsou technologické předpisy pro zděné a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, časový ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby skladovací haly v Hradci Králové 

  Štěpánek, Michal
  Bakalářská práce má za cíl stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby skladovací haly v Hradci Králové. Bakalářská práce obsahuje technologické podklady k provedení hrubé vrchní stavby. Tato práce má za cíl vyřešit ...
 • Realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích 

  Rudolfová, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je návrh a popis realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích. Bakalářská práce popisuje realizaci hydroizolace, obvodových stěn a jejich zateplení. Součástí bakalářské práce je technická ...
 • Realizace snížení energetické náročnosti muzea v Horním Studenci 

  Kazda, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení budovy muzea v Horním Studenci. Součástí této etapy je výměna oken a vchodových dveří, zateplení základů, soklu a obvodového zdiva. Pro zateplení je navržen kontaktní ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

  Bočková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby polyfunkčního domu Hradební v Uherském Hradišti. Řešení objekt se nachází v památkové zóně a zastavěném území města. Práce se bude zabývat technologickými ...
 • Realizace technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě 

  Seménka, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě. Práce obsahuje technické zprávy, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro zhotovení svislých konstrukcí ...
 • Resort Johanka - realizace hrubé vrchní stavby 

  Lisý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá realizací vestavby s ubytovacím podkrovím pro hosty v areálu Resortu Johanka. Je řešeno nové provedení stropní konstrukce a zastřešení. Obsahem práce je technologie provedení jednotlivých konstrukcí ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Otrokovicích 

  Králíček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologického postupu při provádění hrubé vrchní stavby polyfunkčního bytového domu v Otrokovicích. Jedná se o zdění nosných i nenosných svislých konstrukcí, provedení železobetonových ...
 • Technologická etapa vrchní hrubé stavby sportovního centra v Polné 

  Mikulášek, Jiří
  Předmětem práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby víceúčelového sportovního centra v Polné. Obsahem práce je technická zpráva, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro osazení dřevěných příhradových ...
 • Technologické řešení hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně 

  Drozd, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně. Jedná se o čtyřpodlažní zděnou budovu s monolitickými stropními konstrukcemi. Budova je zastřešena dřevěným ...