Show simple item record

Heating system of the nursing home

dc.contributor.advisorPočinková, Marcelacs
dc.contributor.authorDostál, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:49:08Z
dc.date.available2018-10-21T17:49:08Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDOSTÁL, P. Otopná soustava domu s pečovatelskou službou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other113930cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84336
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy a přípravou teplé vody pomocí solárního termického systému domu s pečovatelskou službou. První část práce stručně pojednává o historii solárních kolektorů, jednotlivých prvcích solárních termických soustav a o způsobech přípravy teplé vody v různých případech provozu. Druhá část práce obsahuje kompletní výpočet a návrh jednotlivých prvků a zařízení celé otopné soustavy a solárního termického systému. Poslední částí práce je projekt na úrovni dokumentace pro provedení stavby obsahující technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design of the heating system and the preparation of hot water using the solar thermal system of the nursing home. The first part of the thesis deals briefly with the history of solar collectors, individual elements of solar thermal systems and about the ways of preparing hot water in various types of operation. The second part of the thesis contains the computational calculation and design of individual elements and equipment of the whole heating system and the solar thermal system. The last part of the thesis is the project at the level of the documentation for the execution of the construction containing the technical report and the drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOtopná soustavacs
dc.subjecttepelný výkoncs
dc.subjectplynový kondenzační kotelcs
dc.subjectzabezpečovací zařízenícs
dc.subjectakumulační zásobníkcs
dc.subjectpříprava teplé vody solárním termickým systémemcs
dc.subjectsolární kolektorcs
dc.subjectprvky a zařízení solárních soustavcs
dc.subjectakumulace teplé vodycs
dc.subjectnabíjecí okruh.cs
dc.subjectHeating systemen
dc.subjectthermal poweren
dc.subjectgas condensing boileren
dc.subjectsecurity deviceen
dc.subjectstorage tanken
dc.subjectpreparation of hot water by a solar thermal systemen
dc.subjectsolar collectoren
dc.subjectelements and devices of solar systemsen
dc.subjectaccumulation of hot wateren
dc.subjectcharging circuit.en
dc.titleOtopná soustava domu s pečovatelskou služboucs
dc.title.alternativeHeating system of the nursing homeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-09-05-09:19:34cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113930en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:21:15en
sync.item.modts2019.05.18 03:42:49en
dc.contributor.refereeHorká, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record