Show simple item record

Implementation of the gross building structure BD Panorama Kociánka

dc.contributor.advisorKantová, Radkacs
dc.contributor.authorFrišová, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:54:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:54:10Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationFRIŠOVÁ, J. Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other113956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84349
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá realizací horní hrubé stavby bytového domu Panaroma Kociánka v Brně. Obsahem práce jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, dále časový plán realizace a položkový rozpočet pro nosné konstrukce. Pro danou technologickou etapu je zpracována také technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresu. Práce se věnuje i kvalitě prováděných prací a bezpečnosti práce. V kapitole, která dává prostor pro jiná zadání je zpracován alternativní návrh obvodového pláště - provětrávaná fasáda. Skladby jsou porovnány z hlediska finanční náročnosti, součástí je také odborný posudek na prostup tepla obou konstrukcí.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the construction of the upper carcass of the apartment building Panorama Kociánka in Brno. The project consists of the technical regulations of vertical and horizontal constructions complemented with the design of mechanical set, schedule of realisation and itemized budget of the structural system. Moreover, an engineering report of site equipment, including site equipment drawing, was elaborated for the given technological stage. The thesis also describes the quality demands of executed operations and construction safety demands. The chapter dealing with the extra assignment consists of alternative design of exterior building envelope - ventilated facade. The compositions of building envelope were compared based on economical demands, including expert thermo - technical reports of both constructions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjecthrubá vrchní stavbacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectvýkaz výměrcs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectnávrh strojní sestavycs
dc.subjectzděné konstrukcecs
dc.subjectželezobetonové konstrukcecs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectekologiecs
dc.subjectekonomické srovnání.cs
dc.subjectApartment houseen
dc.subjectupper gross constructionen
dc.subjecttechnology prescriptionen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjectthe design of mechanical seten
dc.subjectmasonry constructionen
dc.subjectreinforced concrete constructionen
dc.subjectscheduleen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectsafety and health protection during worken
dc.subjectekologyen
dc.subjecteconomic comparison.en
dc.titleRealizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánkacs
dc.title.alternativeImplementation of the gross building structure BD Panorama Kociánkaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-09-05-09:19:52cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:06:21en
sync.item.modts2020.03.31 19:15:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDoubek, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record