Show simple item record

Analysis of the possibilities of linking building and economic software and software for technical drawing

dc.contributor.advisorVýskala, Miloslavcs
dc.contributor.authorDomanský, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:54:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:54:01Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDOMANSKÝ, V. Analýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other113929cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84377
dc.description.abstractPředmětem práce je analýza možností datového propojení software pro stavebně-projekční činnost se software stavebně-ekonomickými pro sestavování rozpočtů z hlediska informačního modelování budov. V teoretické části je řešena problematika BIM. Obsahuje obecné vymezení metody a jejích základů, řeší možné přínosy, současný stav implementace v ČR i zahraničí, vztah k účastníkům stavebního procesu a k životnímu cyklu budovy. V další části jsou popsány současně používané postupy ve fázi oceňování stavebního díla. Poslední, praktická část práce obsahuje návrh možnosti propojení dat mezi software pro tvorbu BIM modelu a cenovými podklady pro rozpočtování za účelem efektivnějšího přenosu potřebných informací a zjednodušení procesu oceňování.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the analysis of the possibilities of data linking of building design software with building-economical software for budgeting from the point of view of building information modeling. The theoretical part deals with BIM issues. It contains a general definition of the method and its bases, addresses the possible benefits, the current state of implementation in the Czech Republic and abroad, the relationship with the participants in the building process and the life cycle of the building. The next part describes the currently used procedures in the building valuation phase. The last, practical part of the thesis contains a draft of linking the data between the software for creating the BIM model and the cost documentation for budgeting in order to transfer the necessary information more efficiently and simplify the valuation process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBIMcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectIFCcs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectKROScs
dc.subjectLODcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectprůmysl 4.0cs
dc.subjectRevitcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectRUSOcs
dc.subjectRYROcs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjectstavebnictví 4.0cs
dc.subjectvýkaz výměr.cs
dc.subjectBIMen
dc.subjectcosten
dc.subjectIFCen
dc.subjectinformationen
dc.subjectKROSen
dc.subjectLODen
dc.subjectmodelen
dc.subjectappraisementen
dc.subjectindustry 4.0en
dc.subjectReviten
dc.subjectcost estimateen
dc.subjectRUSOen
dc.subjectRYROen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectconstruction 4.0en
dc.subjectbill of quantities.en
dc.titleAnalýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslenícs
dc.title.alternativeAnalysis of the possibilities of linking building and economic software and software for technical drawingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-09-05-09:19:34cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113929en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:06:40en
sync.item.modts2020.03.31 17:49:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBiolek, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record