Show simple item record

Multifunctional building in Lisen

dc.contributor.advisorDulenčín, Jurajcs
dc.contributor.advisorUtíkalová, Ivanacs
dc.contributor.authorFuchsová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:49:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:49:07Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationFUCHSOVÁ, Z. Polyfunkční dům v Líšni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other113987cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84453
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Líšni. Pozemek se nachází u ulice Novolíšeňská v brněnské městské části Brno-Líšeň. V návrhu využíváme přístup ze severu z ulice Josefy Faimonové přes pozemek města. Požadavkem investora jsou polyfunkční kanceláře a případně další funkce, které v okolí chybí. Součástí návrhu má být také zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro objekt. Byty v polyfunkčním domě nejsou požadovány. Pozemek se nachází pod úrovní komunikace a v současné době je využíván jako hřiště. Návrh budovy se snaží maximálně využít parcelu i přes velký sklon terénu, severní strana 1. PP je na rozdíl od ostatních světových stran zapuštěná do terénu. Terasy maximálně využívají možných výhledů jižním směrem. Hlavními použitými materiály na fasádě jsou beton, sklo a cihlový obklad.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is a design of a multifunctional building in Brno-Lisen. The construction site is located near Novolisenska street. In the project the access to the plot is from a Josefa Faimonova street through a city ground. Requirements are multifunctional offices and possibly other functions that are missing in the area and also to provide a sufficient number of parking places for the building. Apartments in the multifunctional building are not required. The site is under the level of the acces street and is currently used as a playground. The design of the building is trying to make the most of the plot despite the steep slope. The northern side of the first underground floor, unlike the other sides, is recessed into the terrain. Terraces make the most of southern view. The main materials used on the facade are concrete, glass and bricks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční důmcs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectLíšeňcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectskeletový systémcs
dc.subjectcihlové páskycs
dc.subjectterasacs
dc.subjectkancelářecs
dc.subjectpodzemní garážecs
dc.subjectteréncs
dc.subjectplochá jednoplášťová vegetační střechacs
dc.subjectMultifunctional buildingen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectLisenen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectskeleton structure systemen
dc.subjectbrick stripsen
dc.subjectteracceen
dc.subjectofficesen
dc.subjectunderground parkingen
dc.subjectterrainen
dc.subjectflat single-layer vegetative roofen
dc.titlePolyfunkční dům v Líšnics
dc.title.alternativeMultifunctional building in Lisenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-04cs
dcterms.modified2018-09-05-16:34:09cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113987en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:01:46en
sync.item.modts2020.03.31 12:56:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠubrt, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record