Show simple item record

Automatic Configuration of Utility Tools for FPGA Firmware

dc.contributor.advisorKučera, Jancs
dc.contributor.authorPerešíni, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:55:26Z
dc.date.available2019-06-14T10:55:26Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPEREŠÍNI, M. Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other114591cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84852
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných sieťových kariet postavených na technológií FPGA. Cieľom práce je náhrada súčasného neflexibilného systému pre popis štruktúry firmvéru, ktorý je použitý združením v projektoch NIC, HANIC a SDM. Pôvodný systém je založený na popise firmvéru samostatným XML súborom, ktorý je vytváraný ručne pre každú konfiguráciu. Na základe dôkladnej analýzy problémov systému bol vytvorený návrh. Následne bol tento systém nahradený Device Tree popisom, ktorý dovoľuje automatické generovanie popisu konfigurácie zmenou v prekladovom systéme platformy NetCOPE. Vygenerovaný popis je priamo distribuovaný spolu s hardvérovou konfiguráciou. Softvérové nástroje pracujúce s firmvérom využijú popis pre prácu s firmvérom. V práci bol návrh systému implementovaný a následne bola úspešne overená jeho funkčnosť na nástroji ethctl. Na záver práce sú spomenuté ďalšie možné rozšírenia systému.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is about designing an automatic configuration of utility tools for FPGA firmware. The assignment is solved within CESNET research activity, which is devoted on the development of hardware-accelerated network interface cards based on FPGA technology. The aim of the thesis is to replace current inflexible system for describing the firmware structure used by NIC, HANIC and SDM projects. The system was based on a firmware description by XML file, which was created manually for each configuration. Based on negative aspects of system is created new design, which is using Device Tree. Device Tree is opening possibility to change NetCOPE build system for automatic generating firmware description. Description of hardware is distributed together with firmware. In the thesis, the design of the system was implemented and then verified by testing functionality on the ethctl tool. At the end of the work are mentioned possible system features and extensions for future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsieťové karty COMBOcs
dc.subjecttechnológia FPGAcs
dc.subjecthardvérová akceleráciacs
dc.subjectvysokorýchlostné sietecs
dc.subjectfyzická sieťová vrstvacs
dc.subjectNetCOPEcs
dc.subjectHANICcs
dc.subjectSDMcs
dc.subject100 Gb/scs
dc.subjectDevice Treecs
dc.subjectknižnica libcombocs
dc.subjectnástroj ethctlcs
dc.subjectkompilátor dtccs
dc.subjectknižnica libfdtcs
dc.subjectCOMBO network cardsen
dc.subjectFPGA technologyen
dc.subjecthardware accelerationen
dc.subjecthigh-speed networksen
dc.subjectPhysical network layeren
dc.subjectNetCOPEen
dc.subjectHANICen
dc.subjectSDMen
dc.subject100 Gb/sen
dc.subjectDevice Treeen
dc.subjectlibcombo libraryen
dc.subjectethctl toolen
dc.subjectdtc compileren
dc.subjectlibfdt libraryen
dc.titleAutomatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmwarecs
dc.title.alternativeAutomatic Configuration of Utility Tools for FPGA Firmwareen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-08-29cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:03cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid114591en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:03:34en
sync.item.modts2020.06.23 10:13:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMatoušek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Stručně naznačte kroky, které by bylo potřeba provést pro přidání SW podpory nové varianty fyzické vrstvy síťového rozhraní, a vyjádřete se k náročnosti těchto kroků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record