Recent Submissions

 • Interaktivní webové rozhraní pro výběr vhodných architektur 

  Slávik, Denis
  Zámerom tejto práce je návrh a implementácia interaktívneho webového rozhrania, ktoré umožní užívateľom vybrať z knižnice tisícok implementácií obvodov aproximovaných násobičiek a sčítačiek pre návrh obvodov a porovnávaní, ...
 • Zobrazování genealogických dat 

  Vlk, Patrik
  Táto práca popisuje genealogické pojmy spájajúce sa s tvorbou rodokmeňov, návrh a implementáciu webovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom zobraziť a vyhľadávať genealogické dáta na mape. Najdôležitejšou úlohou aplikácie ...
 • Rozšiřující modul pro testování vestavěných systémů s procesory ARM 

  Valenta, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rozšiřujícího modulu pro testování knihovny Bulldog na vestavěném systému s procesorem ARM. Zabývá se knihovnou Bulldog, popisuje podporované platformy a jejich vstup/výstupní ...
 • Aproximativní techniky pro Markovovy modely 

  Andriushchenko, Roman
  Předkládaná práce je zaměřena na popis aproximativních technik pro analýzu Markovských řetězců, konkrétně na metody založené na agregaci nebo ořezávání stavového prostoru. Na začátku je představen postup umožňující aplikaci ...
 • Framework pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů 

  Matalík, Štěpán
  Tato práce se zabývá objektově orientovanými Petriho sítěmi (OOPN) a tvorbou nástroje pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů popsaných OOPN. V první části práce jsou popsány formalismy existujících typů Petriho sítí, ...
 • Rozšíření nástroje audit2allow pro poskytování více omezujících řešení 

  Žárský, Jan
  Bakalářská práce rozebírá roli nástroje audit2allow při řešení zamítnutí přístupu systémem Security-Enhanced Linux a navrhuje rozšíření nástroje tak, aby uživateli poskytoval více omezující a bezpečnější řešení. Jsou ...
 • Detekce slabin v počítačových sítích 

  Šuhaj, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných sieťových protokolov, zistením ich slabín, návrhom a implementáciou nástroja pre ich detekciu. Príkladom slabiny je použitie nešifrovanej komunikácie. V prvom rade sú naštudované ...
 • Detekce a rozpoznání projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Jausch, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom algoritmov pre rozpoznávanie prejavov diabetes na snímke sietnice ľudského oka. Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu a jej následky vedú k ...
 • Světlo řízené mikropočítačem s bezdrátovým rozhraním 

  Kéry, Július
  Svetlo je súčasťou ľudského života od narodenia. Je teda logické, aby dnešná technika sa snažila zúžitkovať tento aspekt nášho života na rôznych úrovniach ovládania až po možnosť bezdrôtového ovládania. Dnes môžeme vidieť ...
 • 4K video přehrávač pro virtuální realitu 

  Chvíla, Václav
  Práce se zabývá implementací přehrávače videa pro virtuální realitu o kvalitě 4K. Teoretická část práce pojednává o vzniku 360° videí, jejich kompresi a následného zobrazení. V návrhu aplikace bylo zvoleno řešení s knihovnami ...
 • Optimální rozvrhovací systém pro outdoorové aktivity 

  Rykala, Kryštof
  Práce se zabývá technologiemi a přístupy pro vytvoření informačního systému, jehož součástí a motivací je automatické plánování rozvrhu aktivit. Za pomocí smíšeného celočíselného lineárního programování je definován model ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro ovládání robota 

  Pakosta, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou jednoduchého grafického rozhraní pro ovládání robota. Cílem práce je poskytnout uživatelům jednoduchý prostředek, který jim umožní spouštět ROS programy pro ovládání robota a zároveň je zbaví ...
 • Gamifikace pro podporu pořádání festivalu 

  Došlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modulu do existujícího informačního systému festivalu Animefest, používajícího modulární redakční systém Drupal. Cílem tohoto modulu je za pomocí gamifikačních technik vytvořit ...
 • Bezpečnost a útoky v prostředí IoT 

  Urbanovský, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti a útokov na zariadenia a komunikačnú sieť Internetu vecí. Práca rozoberá podstatu Internetu vecí, jeho charakteristiky a informačnú bezpečnosť. V práci sú analyzované ...
 • Rozšíření systému pro získávání, zpracování a analýzu rozsáhlých kolekcí textů z webu 

  Matějka, Jiří
  Cílem práce je rozšířit stávající systém pro kolekci, stahování, zpracování a analýzu webových stránek. Práce se zabývá automatizací veškeré prováděné činnosti, přináší nové nástroje do stávajícího systému a nabízí nejen ...
 • Jazyk pro procedurální generování 

  Dobiáš, Roman
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou knižnice s jazykom pre procedurálne generovanie, vychádzajúcim z L-systémov. Zmyslom práce je vytvoriť prakticky použiteľnú a jednoducho integrovateľú knižnicu, ktorá sa bude dať ...
 • Implementace systému pro dynamická skonta 

  Bartoš, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro financování faktur na principu dynamických skont, což dodavatelům umožní získat prostředky dříve a odběratelům přinese zisk. Jedná se o firemní zadání bakalářské práce ...
 • Prohledávání metrického prostoru s překážkami 

  Lukáč, Jakub
  Táto práca sa zameriava na prehľadávanie metrického priestoru s prekážkami. Práca vyberie štyri metódy založené na prehľadávaní stavového priestoru a predstaví dva nové algoritmy, ktoré sa pokúsia brať do úvahy prekážky v ...
 • Genetické algoritmy 

  Masárová, Mária
  Táto práca sa zaoberá genetickými algoritmami, ich terminológiou a využitím. Popisuje rôzne problémy, ktoré sa dajú pomocou genetických algoritmov riešiť. V práci sú taktiež predstavené rôzne algoritmy skupinovej inteligencie, ...
 • Pořizování HDR snímků na mobilních zařízeních 

  Mik, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou snímkov s vysokým dynamickým rozsahom. Výsledný HDR snímok je vytvorený spracovaním sekvencie LDR snímkov - ich spojením a následným mapovaním tonality. V práci je popísaná celá ...

View more