Poslední příspěvky

 • Zařízení pro monitorování kvality vzduchu 

  Jašek, Filip
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro monitorování kvality vzduchu pomocí vybraných senzorů (RHT03, MQ-2, MQ-7) na mikrokontrolérové platformě STM Nucleo F446RE. V další části je popsán vývoj mobilní aplikace ...
 • Detekce seedboxů v síti BitTorrent 

  Grnáč, Martin
  Bakalárska práca sa venuje problematike sledovania a detekcie seedboxov v sieti BitTorrent za pomoci technológie netflow. V teoretickej časti je predstavená a popísaná architektúra P2P, základy a kľúčové pojmy architektúry ...
 • Systém plánování ošetřovatelské služby 

  Schauer, Marek
  Informačný systém prezentovaný v tejto práci umožňuje plánovať chod opatrovateľskej služby a zjednodušuje jej vykonávanie a vykazovanie opatrovateľmi. Vývoj informačného systému bol konzultovaný s reálnou opatrovateľskou ...
 • Detekce a rozpoznání projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Jausch, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom algoritmov pre rozpoznávanie prejavov diabetes na snímke sietnice ľudského oka. Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu a jej následky vedú k ...
 • Pořizování HDR snímků na mobilních zařízeních 

  Mik, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou snímkov s vysokým dynamickým rozsahom. Výsledný HDR snímok je vytvorený spracovaním sekvencie LDR snímkov - ich spojením a následným mapovaním tonality. V práci je popísaná celá ...
 • Automatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systému 

  Rudolf, Tomáš
  Tato práce se zabývá zvýšením efektivity superpočítačů. Vyšší efektivity lze dosáhnout pomocí snížení frekvence procesoru, pokud to daný algoritmus výrazně nezpomalí. Tato práce představuje sadu skriptů určených ke sledování ...
 • Automatizace pomocí Ansible ve Windows 

  Klíč, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá především možnostmi, jak automatizovat správu počítačů a získávání dat o počítačích. Práce se zaměřuje na automatizaci počítačů s operačním systémem Windows spravovaných z operačního systému ...
 • Hra využívající projekce na dotykový stůl 

  Kovaľan, Patrik
  Táto práca je o využití interaktívneho stola ARTable pre hranie kartovej hry Poker. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá je premietaná na plochu stolu a ovládaná pomocou dotykovej plochy. Medzi komponenty tohto systému patri ...
 • Testovací prostředí pro spouštění paralelních úloh 

  Hostačný, Peter
  Testos je projekt, ktorý sa zameriava na vytvorenie sady nástrojov podporujúcich automatizované testovanie softwaru. Jednou z jeho častí je výpočetný cluster, ktorého hlavným cieľom je počítanie paralelných úloh a poskytovanie ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletu 

  Gabaj, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomáhať pri cestovaní zdieľaním informácii o sebe. Umožňuje vytváranie itineráru výletu a jeho následné zdieľanie ostatným užívateľom, pre kontrolu a ...
 • Rozšířená realita pro deskové hry 

  Bačovčin, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá realizáciou vybranej spoločenskej hry pre interaktívny stôl. Jej cieľom je navrhnúť, implementovať a otestovať aplikáciu s rozhraním, ktorého účelom je dosiahnutie čo najpozitívnejšej ...
 • Robotická ruka s modelářskými RC servy 

  Doležal, Filip
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky za použití standardních RC servomotorů, možnostmi jejího ovládání a následným vytvořením programu určeného pro její ovládání. Řeší nejvhodnější způsoby řízení daných ...
 • Elektronická platforma systému pro snímání sítnice oka 

  Malaník, Petr
  Tato práce se věnuje řízení platformy sloužící pro snímání sítnice oka. Účelem této platformy je pohyb ve třech osách, ostření kamery a ovládání několika LED, sloužících pro nasvětlení oka. V rámci toho je řešena problematika ...
 • Informační systém klubu tanečního sportu 

  Opichal, Tomáš
  Tato práce řeší problém implementace informačního systému, který by sloužil jako interní systém klubu tanečního sportu. Na základě požadavků na systém byl systém implementován pomocí PHP frameworku CodeIgniter. Mezi funkce ...
 • Sada procedurálně generovaných efektů 

  Barvíř, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením knihovny pro procedurálně generováné efekty. Popisuje techniky, využívané při vytváření navržených efektů, kterými jsou: laser, elektrický oblouk, energetická střela a štít. Výsledkem ...
 • Framework pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů 

  Matalík, Štěpán
  Tato práce se zabývá objektově orientovanými Petriho sítěmi (OOPN) a tvorbou nástroje pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů popsaných OOPN. V první části práce jsou popsány formalismy existujících typů Petriho sítí, ...
 • Akcelerace neuronové sítě pro jazykové modelování 

  Labaš, Dominik
  Táto práca sa zaoberá akceleráciou neurónovej siete pre jazykové modelovanie. Cieľom práce je optimalizovať model doprednej neurónovej siete. Pri urýchľovaní neurónovej siete sme využili zmenu aktivačnej funkcie, predpočítanie ...
 • Digitální textová steganografie 

  Nodžák, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo se seznámit s digitální textovou steganografií, s metodami sloužící pro ukrývání textu, naimplementovat vlastní nebo již existující metody a nakonec srovnat dosažené výsledky těchto metod.  ...
 • Program pro zobrazování genealogických dat 

  Štoudek, Bohuslav
  Obsahem této práce je návrh a implementace programu pro zobrazování genealogických dat. Program zpracuje zdrojový soubor ve formátu GEDCOM a převede jej do grafické podoby. Dále zobrazuje rodokmeny a statistiky, ve kterých ...
 • Inteligentní termokamera s detekci narušitele 

  Mysza, Róbert
  Technológia termovízie začína byť čoraz viac rozšírenou a používanou v monitorovacích a bezpečnostných aplikáciach. Táto práca rozoberá jej využitie na detekciu objektov a popisuje metódy a algoritmy k tomu uplatniteľné. ...

Zobrazit další