Poslední příspěvky

 • Nové struktury a operace v matematické informatice 

  Bureš, Richard
  Cílem této práce je podívat se na některé známé a na některé v této práci vytvořené operace a na jejich vlastnosti nad především regulárními, ale i bezkontextovými jazyky. Dále si zde ukážeme, jak je možné takové operace ...
 • Sofistikované stopky pro měření časů na závodech 

  Skryja, Ondřej
  V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem mobilní aplikace pro organizaci závodů. Cílem aplikace je zjednodušit organizaci závodníků, jejich rozdělení do jednotlivých kategorií a změření času. Aplikace je vytvářena ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru 

  Tureček, Dominik
  Tato práce navrhuje hráče ovládané umělou inteligencí pro hru Dice Wars. Dice Wars je nedeterministická tahová hra s nulovým součtem. Bylo vytvořeno několik AI hráčů s využitím pravidlového přístupu, algoritmu expecitminimax ...
 • Detektor virů na USB klíčenkách pomocí RaspberryPi 

  Polehňa, Dominik
  Práce je zaměřena na analýzu tématu okolo bezpečnosti na internetu a vytvoření detektoru virů na USB klíčenkách. Postupně jsou rozebírány a lehce nastíněny principy virů a antivirů. Ke zrealizování práce je využita platforma ...
 • Hra v Unity 

  Uhlíř, Radek
  Tato bakalářka práce se zabývá navržením a implementací inovativní hry v engine Unity. Implementovat klasické herní mechaniky a vytvořit další ojedinělé herní mechaniky pro řešení různých logických hádanek. Práce se dále ...
 • Aproximativní techniky pro Markovovy modely 

  Andriushchenko, Roman
  Předkládaná práce je zaměřena na popis aproximativních technik pro analýzu Markovských řetězců, konkrétně na metody založené na agregaci nebo ořezávání stavového prostoru. Na začátku je představen postup umožňující aplikaci ...
 • Optimalizace sítě ISP 

  Čech, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sítě lokálního ISP, zjistěním aktuálních problémů a návrhem řešení pro nalezené problémy. Byly zjištěny problémy s broadcast-stormem, používáním privátního adresového prostoru, nastavením ...
 • Rozšiřující modul pro testování vestavěných systémů s procesory ARM 

  Valenta, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rozšiřujícího modulu pro testování knihovny Bulldog na vestavěném systému s procesorem ARM. Zabývá se knihovnou Bulldog, popisuje podporované platformy a jejich vstup/výstupní ...
 • Detekce zbraní ve 2D obrazu 

  Demčák, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou zbraní v 2D obraze. V teoretickej časti bol zadefinovaný pojem zbraň, uviedli sme možnosti detekcie zbrane v obraze s použitím klasických metód a s využitím hlbokých neurónových ...
 • Futuristický kokpit moderního letounu 

  Zembjaková, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá modernou vizualizáciou letových dát. Obsahuje historický vývoj návrhu vizualizácie letových dát v pilotnej kabíne a súčasné trendy vizualizácie letových dát. Ďalej je v práci popísaný ...
 • Webová aplikace pro snadnou editaci krátkých textů s omezeným slovníkem 

  Poláčeková, Simona
  Cieľom tejto práce je návrh, implementácia a následne testovanie jednoduchej a užívateľsky prívetivej webovej aplikácie, ktorá používa obmedzený slovník pre kontrolu jazyka. Obmedzeným slovníkom  je myslený slovník ...
 • Mobilní aplikace: Supersnadný sdílený nákupní seznam 

  Krhovský, Patrik
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro sdílení nejdůležitějších věcí v domácnosti, kanceláři nebo studentském bytě mezi uživateli a upozornit ostatní, pokud nějaká z věcí dochází. Sdílení těchto věcí mezi uživateli ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Jeřábek, Vladimír
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí neuronových sítí. Na začátku je popsán výběr a ověření konvolučních neuronových sítí pro generování příznakových vektorů z obrázků různých identit. V další části se ...
 • Grafické demo s vesmírnou tematikou 

  Prajka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafického dema bez omezení velikosti za použití OpenGL. Práce implementuje post-processing efekty, jako jsou shadow-mapping, bloom a gaussian blur. Dále popisuje částicové systémy ...
 • Informační systém a uživatelské rozhraní pro den kariérních příležitostí 

  Pavlík, Tadeáš
  Tato práce řeší návrh a implementaci informačního systému a uživatelského rozhraní pro den kariérních příležitostí na olomouckém gymnáziu. Cílem práce je navrhnout takový informační systém a uživatelské rozhraní, pomocí ...
 • Motivační mobilní hra pro elektronické zdravotnictví 

  Pohner, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací cross-platform aplikace pro podporu a rozvoj pohybových aktivit s využitím gamifikace. Na počátku práce byla provedena analýza existujících aplikací, následovala analýza ...
 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Richtarik, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou chatbotov postavených na umelých neurónových sieťach a generatívnych modeloch. Popisuje postup a možnosti pri návrhu takéhoto chatbota a taktiež samotnú implementáciu a testovanie pomocou ...
 • Squirrel: Webový framework v jazyce Swift 

  Klembara, Filip
  Cieľom tejto práce je vytvoriť framework v jazyku Swift, ktorý umožňuje tvorbu webových aplikácií a je jednoducho použiteľný, pracuje s databázou MongoDB, ponúka vlastný šablónovací systém, minimalizuje potrebu programovania ...
 • Aktivní učení s neuronovými sítěmi 

  Beneš, Štěpán
  Práce se věnuje problematice propojení aktivního učení a konvolučních neuronových sítí při rozpoznávání obrazu. Cílem je pozorovat chování vybraných strategií aktivního učení v širším spektru podmínek. Nejprve se v práci ...
 • Mobilní aplikace s prvky počítačového vidění 

  Dyk, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje vývoj mobilní aplikace pro načítání a vyřešení sudoku. Mobilní aplikace je určena pro operační systém android. Uživatel načte sudoku do aplikace tím, že sudoku vyfotí v novinách nebo časopise. ...

Zobrazit další