• Genetické algoritmy 

  Masárová, Mária
  Táto práca sa zaoberá genetickými algoritmami, ich terminológiou a využitím. Popisuje rôzne problémy, ktoré sa dajú pomocou genetických algoritmov riešiť. V práci sú taktiež predstavené rôzne algoritmy skupinovej inteligencie, ...
 • Vkládání vodoznaků do 3D modelů 

  Stehlík, Václav
  Tato bakalářská práce se věnuje vkládání a extrakci vodoznaku do/z 3D modelů reprezentovaných polygonální sítí. Cílem je zvolení vhodné metody pro vkládání/extrakci vodoznaku a vytvoření nástroje, který bude dané metody ...
 • Simulátor pozemního provozu letounů 

  Halamová, Mária
  Táto bakalárska práca je zameraná na navrhnutie progamu / aplikácie, ktorá umožňuje simulovať pozemnú prevádzku lietadiel na letisku. Popisuje organizáciu pozemnej prevádzky a fyzikálny model pohybu lietadla po prevádzkových ...
 • Přehledná správa virtuálních strojů v projektu OVirt 

  Macko, Samuel
  Táto práca sa zaoberá myšlienkou virtualizácie a virtuálnych počítačov. Teoretická časť pokrýva základy virtualizácie z rôznych aspektov. Predstavuje koncept virtualizácie a rôzne architektúry využívané na jej dosiahnutie. ...
 • Automatizace pomocí Ansible ve Windows 

  Klíč, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá především možnostmi, jak automatizovat správu počítačů a získávání dat o počítačích. Práce se zaměřuje na automatizaci počítačů s operačním systémem Windows spravovaných z operačního systému ...
 • 3D hra v enginu Godot 

  Trbola, Martin
  Godot je nový opensource herní engine. Cílem této práce je vytvoření bojové 3D hry v tomto enginu s využitím procedurálního generování pro tvorbu úrovní a nepřátel. Pro implementaci hry byla použita verze Godot 2.1. ...
 • Vyhledávání podobných 3D modelů 

  Šťáva, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání podobných 3D modelů v databázi obsahující až tisíce modelů. Věnuje se zejména porovnání již existujících deskriptorů užívaných pro popis 3D modelů a následné hodnocení podobnosti ...
 • Získávání znalosti z dat v jazyce Python 

  Krestianková, Tamara
  Táto práca sa zaoberá procesom dolovania dát, prostriedkami pre podporu dolovania dát v programovacom jazyku Python a demonštráciou využitia tohto jazyka pre účely dátovej analýzy, so zameraním na klasifikáciu a tvorbu ...
 • Rozpoznání typu vozidla z dohledové kamery 

  Mencner, Pavel
  Cílem této práce je detekce vozidel v obraze z dopravní dohledové kamery a jemná klasifikace jejich typu (výrobce a model). V práci je implementována normalizační metoda Unpack, která slouží pro transformaci obrazu vozidla ...
 • Strategická hra na interaktivním stole 

  Jiruška, Adam
  Cílem této práce je implementace strategické deskové hry na interaktivní stůl. Tímto stolem se rozumí platforma ARTable, která je vyvíjena na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Je zde využíván princip kombinace ...
 • Posilované učení pro hraní hry Starcraft 

  Chábek, Lukáš
  Práce se zabývá metodami strojového učení aplikovanými pro hraní strategických her v realném čase. V práci se zabývám metodou strojového učení Q-learning založenou na zpětnovazebním učení. Praktická část práce je implementování ...
 • Numerický dělící integrátor SSI 

  Suntcov, Roman
  Práce se zabývá numerickou integrací a operací dělení v hardware. Čtenář je seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí několika různých metod, z nichž lze zmínit například Taylorovu řadu. Dále je probrána ...
 • Mobilní hra s použitím rozšířené reality 

  Konečný, Adam
  Cílem práce bylo vytvoření hry v rozšířené realitě pro operační systém iOS. Výsledná hra je založena na herním žánru tower defense. Práce se věnuje rozšířené realitě a jejímu vývoji, dále popisuje nástroje potřebné pro ...
 • Hodnocení kvality výsledků shlukové analýzy 

  Schmid, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá shlukovou analýzou, zejména způsoby hodnocení kvality jejích výsledků. Poskytuje teoretický úvod ke shlukové analýze a k metrikám schopným hodnotit její kvalitu. Dokumentuje vývoj aplikace, ...
 • Srovnání generátorů IPv6 prefixových sad 

  Vašek, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je porovnání generátorů IPv6 prefixových sad. V první části práce je představen protokol IPv6 a politiky přidělování IPv6 registrátorů, které tvoří základ řešené problematiky. Následně jsou ...
 • Správa verzí aplikací 

  Kyzlink, Jiří
  Práce se zabývá řešením problému aktualizací aplikací běžících na platformě .NET Framework a následnou kontrolou jejich stavu při běhu. Byly vytvořeny dva frameworky, první, postavený na knihovně Squirrel.Windows, umožňující ...
 • Zábavná mobilní aplikace pro odhad místa, věku a vzdělání z hlasu uživatele 

  Szuchan, Patrik
  Začiatok bakalárskej práce je venovaný prieskumu aplikácií na trhu, z ktorých boli nasledovne vybraté funkcie použité pri implementácií. Následne bol sformulovaný cieľ práce a aplikácia z hľadiska cieľovej skupiny. Bola ...
 • Human Presence Detection and Applications in Smart Home Environments 

  Dostál, Pavel
  Práce se zabývá studiem detekce a rozpoznávání člověka a následnou implementací v prostředí softwaru Home Manager, což je projekt simulující chytrý dům s intelligentními zařízeními. Rozšíření o funkcionalitu rozpoznání ...
 • Efektivní analýza stochastických biochemických systémů 

  Tušimová, Lucia
  Cieľom tejto práce je zefektívniť výpočet biochemických reakčných sietí. Na modelovanie biochemických systémov pomocou numerických metód sa používajú Markovove reťazce v spojitom čase. Problémom pri biochemických reakciách ...
 • Dereverberace založená na neuronových sítích 

  Karlík, Pavol
  V posledných rokoch sa rozrástlo využitie neurónových sietí v oblasti spracovania reči. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním algoritmu na odstránenie dozvuku (reverberácie), ktorý využíva hlboké ...