• Detekce volumetrických útoků DoS a DDoS v reálném čase na L3 síťové vrstvě 

  Škápik, Anton
  Táto bakalárska práca skúma a implementuje možnosti detekcie DoS a DDoS útokov v reálnom čase. S využitím nástroja na prúdové spracovanie NetFlow záznamov, poskytuje výsledný produkt možnosti detegovať útoky a vytvoriť ...
 • Analýza a zpracování informačních stránek - dashboardů 

  Jelenčíková, Adriána
  Dashboardy sú často používaným vizualizačným nástrojom pre zobrazovanie informácií v zrozumiteľnej forme užívateľovi. Vzhľadom na to, že každý užívateľ vníma zobrazené informácie zľahka odlišným spôsobom, nie je možné ...
 • Hra Set pro Android 

  Vlach, Antonín
  Cílem práce bylo vytvořit adaptaci karetní hry Set pro zařízení s operačním systémem Android. Požadovaná aplikace měla být jednoduchá na ovládání. Dalším požadavkem bylo, aby začínající uživatel nemusel znát pravidla hry ...
 • Moderní TreeView komponenta pro web 

  Berky, Levente
  Tato práce se zabývá tvorbou webové komponenty k zobrazení hierarchické struktury ve tvaru stromu. Práce zkoumá aktuální situace webu a webových komponent, vyšetřuje podobné "tree view" komponenty a popisuje základy v nich ...
 • Dereverberace založená na neuronových sítích 

  Karlík, Pavol
  V posledných rokoch sa rozrástlo využitie neurónových sietí v oblasti spracovania reči. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním algoritmu na odstránenie dozvuku (reverberácie), ktorý využíva hlboké ...
 • Digitální zvuková steganografie 

  Morávek, Jan
  V současnosti se stále více informací předává a uchovává v elektronické podobě. Právě digitalizace umožňuje jednodušší přístup k informacím nejenom pro uživatele, ale i pro případné útočníky. Tento fakt vede k rozvoji ...
 • Zaostření rentgenových snímků s geometrickým rozmazáním 

  Sokol, Juraj
  Cieľom tejto práce je porovnať rôzne metódy zaostrovania rentgenových snímkov. V riešení sú použité metódy, ktoré na zostrovanie používajú konvolučné jadro.   Výsledky sú experimentálne porovnané a vyhodnotené kvantitatívnymi ...
 • Informační systém pro správu projektů 

  Sysel, Josef
  Práce se zabývá tvorbou webového informačního systému pro správu projektů. Výsledná aplikace by měla pomoci OSVČ nebo menším podnikatelům s organizací práce, času a koordinací lidí, kteří s nimi spolupracují. Systém, ...
 • Návrh specializovaných instrukcí 

  Koscielniak, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci specializovaných instrukcí pro architekturu instrukční sady RISC-V. Tato instrukční rozšíření slouží k akceleraci sady vybraných kryptografických algoritmů. Nové instrukce jsou ...
 • Vyhledávání podobností v síťových datech 

  Hud, Jakub
  Tato práce se zabývá analýzou záznamů o IP tocích. Záznam obsahuje metadata o IP toku na dané síti, jako IP adresy, čísla portů, čísla komunikačních protokolů a další. Cílem je návrh a implementace metody pro určování ...
 • Přehledná správa virtuálních strojů v projektu OVirt 

  Macko, Samuel
  Táto práca sa zaoberá myšlienkou virtualizácie a virtuálnych počítačov. Teoretická časť pokrýva základy virtualizácie z rôznych aspektov. Predstavuje koncept virtualizácie a rôzne architektúry využívané na jej dosiahnutie. ...
 • Mobilní aplikace pro spojení lidí na sportovních akcích 

  Janoušek, Lukáš
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout mobilní aplikaci pro platformu Android a iOS. Jedná se tedy o multi-platformní vývoj nativní aplikace psanou scriptovacím jazykem TypeScript. Mobilní aplikace má za úkol spojovat ...
 • Rozšířená realita pro deskové hry 

  Bačovčin, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá realizáciou vybranej spoločenskej hry pre interaktívny stôl. Jej cieľom je navrhnúť, implementovať a otestovať aplikáciu s rozhraním, ktorého účelom je dosiahnutie čo najpozitívnejšej ...
 • Zařízení pro monitorování kvality vzduchu 

  Jašek, Filip
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro monitorování kvality vzduchu pomocí vybraných senzorů (RHT03, MQ-2, MQ-7) na mikrokontrolérové platformě STM Nucleo F446RE. V další části je popsán vývoj mobilní aplikace ...
 • Robotická ruka s modelářskými RC servy 

  Doležal, Filip
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky za použití standardních RC servomotorů, možnostmi jejího ovládání a následným vytvořením programu určeného pro její ovládání. Řeší nejvhodnější způsoby řízení daných ...
 • Automatizace pomocí Ansible ve Windows 

  Klíč, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá především možnostmi, jak automatizovat správu počítačů a získávání dat o počítačích. Práce se zaměřuje na automatizaci počítačů s operačním systémem Windows spravovaných z operačního systému ...
 • Správa verzí aplikací 

  Kyzlink, Jiří
  Práce se zabývá řešením problému aktualizací aplikací běžících na platformě .NET Framework a následnou kontrolou jejich stavu při běhu. Byly vytvořeny dva frameworky, první, postavený na knihovně Squirrel.Windows, umožňující ...
 • Zábavná mobilní aplikace pro odhad místa, věku a vzdělání z hlasu uživatele 

  Szuchan, Patrik
  Začiatok bakalárskej práce je venovaný prieskumu aplikácií na trhu, z ktorých boli nasledovne vybraté funkcie použité pri implementácií. Následne bol sformulovaný cieľ práce a aplikácia z hľadiska cieľovej skupiny. Bola ...
 • Human Presence Detection and Applications in Smart Home Environments 

  Dostál, Pavel
  Práce se zabývá studiem detekce a rozpoznávání člověka a následnou implementací v prostředí softwaru Home Manager, což je projekt simulující chytrý dům s intelligentními zařízeními. Rozšíření o funkcionalitu rozpoznání ...
 • Integrace senzorů a aktorů do systému BeeeOn 

  Bednařík, David
  V této bakalářské práci bylo úkolem se seznámit s komponenty chytré domácnosti od výrobců Belkin WeMo, Philips Hue a BeeWi, nastudovat jejich komunikační protokol a vytvořit moduly do systému BeeeOn pro jejich ovládání. V ...