Now showing items 21-40 of 268

 • Fotografování terénu z letounu 

  Skočdopole, Jan
  Práce se zabývá fotografováním terénu z letounu. Předmětem řešení jsou fáze plánování a~přípravy letu, navigace, pořizování snímků a ukládání telemetrie. Pro tyto účely je využita externí kamera umístěná pod trupem letounu ...
 • Street view pro mapování mobilní senzorickou platformou 

  Hraboš, Šimon
  Cieľom tejto bakalárskej práce je doplnenie sférickej kamery do existujúceho mapovacieho systému a rozšíriť ho tak o nahrávanie panoramatického videa. Ďalšou úlohou je následné zobrazenie nahraných obrazových dát užívateľovi ...
 • Vyhledávání duplicitních fotografií 

  Sklenář, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně ...
 • Modelování a analýza energeticky úsporných budov 

  Devečka, Matej
  Práca sa zaoberá analýzou prostredia, návrhom modelu energeticky úspornej budovy, jeho implementáciou a testovaním. Analyzuje jednotlivé faktory, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť budov. Predstavuje návrh modelu, ...
 • Srovnání generátorů IPv6 prefixových sad 

  Vašek, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je porovnání generátorů IPv6 prefixových sad. V první části práce je představen protokol IPv6 a politiky přidělování IPv6 registrátorů, které tvoří základ řešené problematiky. Následně jsou ...
 • Bezdrátově řízený zdroj světla 

  Martinka, Václav
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat zdroj světla bezdrátově ovládaný libovolným zařízením skrze Wi-Fi síť. Práce popisuje výběr komponent a jejich zapojení. Dále se věnuje knihovně pro Wi-Fi modul, způsobu ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro správu výkonnostních profilů 

  Grzybowská, Martina
  Jedným z najčastejších spôsobov testovania výkonu systému je technika profilácie programu vykonávajúca zber údajov o spotrebe zdrojov a ich následné vyhodnotenie vedúce k detegovaniu potenciálnych výkonnostných zmien, ...
 • Hledání regulárních výrazů s využitím technologie FPGA 

  Kubiš, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami hardvérovej akcelerácie vyhľadávania regulárnych výrazov. Obsahom práce je analýza už existujúcich hardvérových architektúr a zhodnotenie ich pozitívnych a negatívnych vlastností. Na ...
 • Konverze hlasu 

  Brukner, Jan
  Práce se věnuje konverzi hlasu. Tedy metodě, ve které se snažíme modifikovat řečové parametry zdrojového mluvčího na cílového. V práci je nejdříve popsána Voice Conversion Challenge (VCC), ve které se účastníci snažili ...
 • Virtuální Čekárna u Lékaře 

  Majola, Richard
 • Rozšíření frameworku ANaConDA pro podporu kontraktů s parametry a jejich omezeními 

  Mužikovská, Monika
  Tato práce se zabývá problematikou kontraktů pro paralelismus. Jedná se o protokol umožňující specifikovat požadavky na atomicitu v paralelních programech a následnou tvorbu automatických nástrojů pro detekci porušení ...
 • Detektor virů na USB klíčenkách pomocí RaspberryPi 

  Polehňa, Dominik
  Práce je zaměřena na analýzu tématu okolo bezpečnosti na internetu a vytvoření detektoru virů na USB klíčenkách. Postupně jsou rozebírány a lehce nastíněny principy virů a antivirů. Ke zrealizování práce je využita platforma ...
 • Otestování vhodnosti různých databází pro genealogii 

  Dvořák, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit databázové struktury vhodné pro uchování genealogických dat. Data jsou vygenerována pomocí vlastního skriptu využívající informace z volně dostupných zdrojů. Jednotlivé databáze ...
 • Hra v Unity 

  Uhlíř, Radek
  Tato bakalářka práce se zabývá navržením a implementací inovativní hry v engine Unity. Implementovat klasické herní mechaniky a vytvořit další ojedinělé herní mechaniky pro řešení různých logických hádanek. Práce se dále ...
 • Autonomní měřič impedance 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení schopného autonomně měřit impedanci biologických materiálů. Cílem je vytvoření prototypu, který zpřístupní jednoduché webové rozhraní pro sběr dat z měření impedance v čase. Zařízení ...
 • Digitální zvuková steganografie 

  Morávek, Jan
  V současnosti se stále více informací předává a uchovává v elektronické podobě. Právě digitalizace umožňuje jednodušší přístup k informacím nejenom pro uživatele, ale i pro případné útočníky. Tento fakt vede k rozvoji ...
 • Moderní TreeView komponenta pro web 

  Berky, Levente
  Tato práce se zabývá tvorbou webové komponenty k zobrazení hierarchické struktury ve tvaru stromu. Práce zkoumá aktuální situace webu a webových komponent, vyšetřuje podobné "tree view" komponenty a popisuje základy v nich ...
 • Dereverberace založená na neuronových sítích 

  Karlík, Pavol
  V posledných rokoch sa rozrástlo využitie neurónových sietí v oblasti spracovania reči. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním algoritmu na odstránenie dozvuku (reverberácie), ktorý využíva hlboké ...
 • Srovnání metod měřicích kvalitu obrazů 

  Škurla, Adam
  Táto práca sa zaoberá metódami merajúcimi kvalitu obrazu a porovnaním ich výkonnosti v súvislosti s kompresnými štandardmi JPEG a JPEG 2000. V prvej časti približuje problematiku merania kvality obrazu, zmieňuje existujúce ...
 • Rozšířená realita pro deskové hry a vzdělávací aplikace 

  Záleský, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu rozšířené reality a jejího užití pro stolní hry a výukové aplikace na interaktivním stole. Cílem bylo vytvoření samostatného systému umožňujícího snadné vytváření her pro interaktivní ...