Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro automatický ořez fotografií 

    Ambrož, Vít
    Hlavním cílem této bakalářské práce je studium a implementace metod, které umožňují automatický ořez fotografií tak, aby výsledek ořezu byl použitelný z fotografického hlediska. V této práci jsou provedeny experimenty s ...