Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza nastavení formátu JPEG 2000 

    Vrtělová, Lucie
    Tato práce řeší analýzu jednotlivých nastavení formátu JPEG 2000. Cílem této práce prozkoumat a porovnat jednotlivá nastavení a implementaci v různých knihovnách. Analýzu jsem provedla na dvou knihovnách implementujících ...
  • Srovnání metod měřicích kvalitu obrazů 

    Škurla, Adam
    Táto práca sa zaoberá metódami merajúcimi kvalitu obrazu a porovnaním ich výkonnosti v súvislosti s kompresnými štandardmi JPEG a JPEG 2000. V prvej časti približuje problematiku merania kvality obrazu, zmieňuje existujúce ...