Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

    Bažík, Martin
    Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...