Now showing items 1-1 of 1

  • Demonstrační aplikace lineární logistické regrese 

    Bak, Adam
    Táto bakalárska práca sa zaoberá lineárnou logistickou regresiou, modelom pre strojové učenie. Cieľom tejto práce je podrobne preskúmať a zanalyzovať ako tento klasifikačný model funguje, aby bolo možné vyvinúť učebnú ...